Edina Business Plaza - Large

Conference room photo

 • January 2020
 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
  Rosie Olson - 8:00 am - 10:30 am
  Kim Shipman - 1:00 pm - 3:00 pm
 • 7
  Rosie Olson - 8:00 am - 10:30 am
 • 8
 • 9
  Valerie Homuth - 8:30 am - 4:30 pm
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  Rosie Olson - 8:00 am - 10:30 am
  Guy Odishaw - 5:30 pm - 9:30 pm
 • 15
 • 16
 • 17
  Wade Thommen - 11:00 am - 1:00 pm
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
  Rosie Olson - 8:00 am - 10:30 am
 • 22
 • 23
  GRA Ops Management Team - 2:00 pm - 5:00 pm
 • 24
  GRA Operations Management Team - 9:00 am - 11:00 am
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Rosie Olson - 8:00 am - 10:30 am
  Rosie Olson - 8:30 am - 10:30 am
 • 29
  Rosie Olson - 1:00 pm - 2:00 pm
 • 30
  Valerie Homuth - 8:30 am - 1:00 pm
 • 31
  Wade Thommen - 11:00 am - 2:00 pm